Centrul de presă

Un nou program de stagiu - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti cu înaltă calificare din statele membre, în cadrul Delegaţiilor Uniunii Europene. Astfel, în 2014, SEAE a lansat  Programul Junior Professionals in Delegation. Următoarea rundă a acestui program se va desfășura începând cu 1 ianuarie 2017.
Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina de internet a SEAE, la adresa -https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-in-delegation-jpd_en.  

Detalii privind înscrierea la programul JPD:
Ministerul Afacerilor Externe este punctul focal pentru transmiterea aplicaţiilor  la nivel național.
Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă: 

•    formularul de candidatură completat în limba engleză, scanat în format pdf (disponibil la adresa https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-pr...); 
•    copii ale diplomelor/certificatelor care atestă nivelul cunoștințelor de limbi străine declarate în formularul de candidatură;
•    un curriculum-vitae în format european (Europass), actualizat,  completat în limba română (model disponibil la adresa https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae); 
•    o scrisoare de motivaţie în limba română, de maximum două pagini, în cuprinsul căreia trebuie să se regăsească informaţii despre utilitatea stagiului pentru candidat, atu-uri care îl recomandă pentru acest program si modalităţi de valorificare a experienţei/expertizei dobândite după finalizarea programului;
•    copie după un act de identitate românesc. 

Termenul limită de primire a candidaturilor la nivel naţional este 31 ianuarie 2017, ora 23:59:59 (ora României). 

Persoanele interesate să aplice pentru acest program vor transmite dosarul de candidatură la adresa jpd@mae.ro, într-un singur email, având dimensiunea maximă de 8 MB.  
Persoanele care nu vor transmite toate documentele menţionate anterior, care le vor transmite completate greşit sau parţial sau care vor transmite dosarul după data limită de depunere a candidaturilor nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare a candidaturilor la nivel național.

Criterii de pre-selecţie
În procesul de evaluare și selecție derulat la nivel național vor fi avute în vedere o serie de criterii precum:
•    pregătirea și rezultatele academice;
•    experiența profesională;
•    limbile străine;
•    utilitatea stagiului pentru candidat;
•    cunoştinţe în domeniul instituţiilor și politicilor europene;
•    cunoaşterea specificului ţării sau a ariei geografice pentru care candidatul optează să îşi desfăşoare activitatea;
•    modalităţi concrete de valorificare a experienţei/expertizei dobândite după încheierea programului.

Reamintim faptul că, în conformitate cu procedura aplicabilă la nivelul SEAE, instituția care este punct focal la nivel național pentru programul JPD efectuează selecţia naţională şi înaintează SEAE/COM un număr de 2 până la 4 ori mai mare de propuneri de candidați, iar selecția finală a candidaților este realizată de organizatori.

Vă dorim succes!

 

 

Afişat luni, 6 februarie 2017


 

Afişat joi, 9 februarie 2017 

 

Expoziție ”Educația și Memoria Holocaustului în România”

08.02.2017

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și Ambasada României în Belgia, în cooperare cu vicepreședintele grupului S&D din Parlamentul European Victor Boștinaru, au organizat la 8 februarie 2017, la Bruxelles, sub egida Președinției române a …

Un nou program de stagiu - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

16.12.2016

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti…