Centrul de presă

Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, a participat astăzi, 24 iunie 2016, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG), dedicat în principal pregătirii reuniunii Consiliului European de vară (28-29 iunie 2016).

În debutul reuniunii, miniștrii pentru afaceri europene din statele membre UE au avut un prim schimb de opinii, în cadrul unui dejun de lucru, cu privire la rezultatele referendumului din Marea Britanie, derulat la 23 iunie 2016. Discuțiile s-au axat pe elementele legate de gestionarea rezultatului referendumului din perspectiva relației UE - Marea Britanie, precum și pe aspectele legate de relansarea proiectului european, în noul context.

În intervenția sa, secretarul de stat Cristian Bădescu a exprimat regretul pentru rezultatul referendumului din Marea Britanie, punctând dificultatea momentului, inclusiv prin prisma faptului că UE pierde un stat membru important în cadrul Uniunii și al procesului decizional european. A subliniat, în același timp, faptul că România respectă decizia cetățenilor Marii Britanii. A apreciat că este necesar un proces de reflecție la nivel UE asupra perspectivelor construcției europene, de dialog care să conducă la redarea încrederii cetățenilor europeni și la reînnoirea proiectului european.

În cadrul sesiunii formale a CAG, miniștrii europeni au dezbătut proiectul de concluzii ale Consiliului European, cu accent pe dimensiunea externă a migrației, creștere, ocupare și investiții, respectiv relații externe UE. În cadrul discuțiilor, secretarul de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, a salutat atenția sporită acordată dimensiunii externe a migrației în scopul combaterii cauzelor acestui fenomen. Totodată, a subliniat sprijinul pentru utilizarea instrumentarului de politici și financiar al UE în sprijinul implementării noii abordări propuse privind dimensiunea externă a migrației, fără afectarea alocărilor pentru alte politici și obiective în plan european. A făcut referire, de asemenea, la propunerile în discuție privind reforma sistemului european de azil și migrație, evidențiind importanța unor soluții care să nu se bazeze pe mecanisme obligatorii care au la bază chei de distribuție.

Cu referire la subiectele de natură economică care figurează pe agenda proximului Consiliu European, Cristian Bădescu a semnalat importanța stimulării competitivității industriale la nivelul UE, a promovării de măsuri eficiente în domeniul agriculturii și a unei distribuții echilibrate a proiectelor de investiții pe întreg teritoriul Uniunii. În raport cu relațiile externe ale Uniunii, a exprimat sprijinul pentru adoptarea unei Declarații comune UE-NATO.

Alte puncte de discuție de pe agenda CAG au vizat Semestrul European, respectiv aprobarea pachetului integrat de Recomandări Specifice de Ţară, implementarea Acordului inter-instituţional privind o mai bună reglementare, cu accent pe creşterea transparenţei procesului legislativ, precum şi un schimb de opinii privind programarea legislativă anuală şi priorităţile Comisiei Europene pentru 2017.

Expoziție ”Educația și Memoria Holocaustului în România”

08.02.2017

Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și Ambasada României în Belgia, în cooperare cu vicepreședintele grupului S&D din Parlamentul European Victor Boștinaru, au organizat la 8 februarie 2017, la Bruxelles, sub egida Președinției române a …

Un nou program de stagiu - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

16.12.2016

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti…